لینک فایل{دانلود پاورپوینت قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادر}

لینک فایل /دانلود پاورپوینت قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادر/ کِی اِس|لینک فایل|40249285|ksz50538317|دانلود پاورپوینت قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادر,پاورپوینت قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادر,قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادر,قلعه خشتی مورچه خورت ,پاورپوینت کاروانسرای شاه مادر
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادررا مشاهده می نمایید .

اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-معرفی موقعیت جغرافیائی قلعه مورچه خورت وکاروانسرای شاه مادر:

2- بنایخشنی :

3-حمام و مسجد قلعه مورچه خورت :

4-امام زاده قاسم وآتشکده زرتشتیان قلعه مورچه خورت :

5-خانه های اربابی قلعه مورچه خورت :

6-راسته بازار قلعه مورچه خورت :

7- ابعادقلعه تاریخی مورچه خورت :

8-از ویژگی های منحصر به فرد معماری این قلعه می توان :

9-حصار قلعه مورچه خورت :

10-درب های ورودی قلعه :

11-گذرگاههای قلعه مورچه خورت :

12-نبرد بزرگ نادر با اشرف غاصب افغان

13-اقتصاد ساکنان قلعه مورچه خورت :

14-کاروانسرای شاه مادر (شاه عباسی):

15-معماری در کاوانسرای مادر شاه:

16- نظریههانری رنه دِ آلمانی :

17-اسطبل های این کاروانسرا دو گونه اند:

18-ورودی کاروانسرا

19- برج های کاروانسرا:

20- ایوان و تالار

21-غرفه ها:

22- پلان و برش کاروانسرا: